Natura 2000 Proposals-SCI
Situaţia reţelei Natura 2000 în România PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   

 

Atenţie: Materialul publicat pe acest website este în continuă schimbare! Site-ul este rezultatul colaborării şi interacţiunii mai multor organizaţii şi persoane fizice, astfel limitele (shapefile-urile) siturilor si conţinutul fişelor standard Natura 2000 sunt în continuă schimbare. Procesul se va încheia în data de 31 octombrie 2010. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi!


Siturile propuse pe această pagină reprezintă efortul comun al mai multor organizaţii din Coaliţia ONG Natura 2000, coordonate de Asociaţia Grupul Milvus. Mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat cu date, muncă de teren, realizarea formularelor standard etc.

În 2009 şi 2010 am depus un efort uriaş pentru cartarea distribuţiei la câteva specii şi habitate. Resursele noastre fiind limitate, nu am reuşit să ne ocupăm de toate speciile şi habitatele pentru care România trebuie să propună noi situri Natura 2000. Cu toate acestea suntem foarte mândrii de rezulatele obţinute, pentru că la unele specii – vidră, popândău etc. – suntem ferm convinşi că niciodată nu s-a realizat o cartare de o asemenea anvergură în România. Ar fi foarte binevenită o cartare şi la alte specii de animale şi plante, pentru că, sunt multe specii care ar fi mult mai importante din punct de vedere al conservarii decât cele din directivă, dar despre care ştim prea puţin şi nu nici avem „unelte” legislative pentru protecţia lor.

Reţeaua pe care o propunem nu este una perfectă. Suntem conştienţi de unele erori şi probabil sunt mai multe omisuni, pe care le vom descoperii numai în următorii ani. Astfel îi invităm pe toţi cei care sunt interesaţi de valoriile naturale ale României să se implice prin critici, adăugiri, date etc. - într-un mod constructiv.

Vă rugăm ca în cazul în care:

  • ne-aţi trimis date, situri şi nu le găsiţi pe pagina web,

  • vreţi să propuneţi noi situri

  • aveţi propuneri de corecturi, adăugiri, comentarii la siturile propuse

să ne scrieţi la adresele tibor.sos@milvus.ro şi tamas.papp@milvus.ro. Vă mulţumim.


Credem că reţeau pe care o propunem poate fi baza conservării naturii din România – dacă va fi urmată de un management corespunzător şi alocări financiare corespunzătoare din partea Guvernului. Suntem conştienţi de faptul că pe moment România este ţara care – probabil – are cele mai multe valori naturale din Uniunea Europeană şi în care - în mod aberant - protecţia naturii este – probabil – cea mai neglijată. Dar cu toate acestea nu putem împărtăşi acea atitudine limitată şi miopă care afirmă că ariile protejate existente sunt total marginalizate şi nu au valoare, deci desemnarea unor noi situri nu îşi are rostul.

Noi credem că în viitor protecţia naturii va avea o importanţă mult mai mare şi că acum este momentul desemnării noilor arii protejate. Nu va exista o a doua şansă.

Sperăm ca deciziile despre noile situri N2000 să fie luate de oameni care cred în viitorul protecţiei naturii în România.

Papp Tamás

__________

Seminarul Biogeografic pentru România şi Bulgaria a avut loc în perioada 7-9 iulie 2008 la Sibiu, România. Cu această ocazie s-au evaluat Ariile Speciale de Conservare (situri Natura 2000, propuse pe baza Directivei Habitate) desemnate în cele două ţări.

În cazul României rezultatele s-au dovedit a fi nemulţumitoare. Lista siturilor propuse este insuficientă pentru numeroase specii, grupuri de specii, respectiv habitate. Sinteza concluziilor seminarului (potrivit concluziilor oficiale a European Topic Centre on Biological Diversity) demonstrează că pregătirea ştiinţifică a reţelei este nemulţumitoare şi totodată insuficientă pentru a forma baza unei reţele ecologice de nivel european în România. Următorul tabel însumează numărul habitatelor şi speciilor care necesită un efort suplimentar:

 

 

 

Habitate

Specii

Trebuiesc desemnate situri suplimentare – IN MOD + IN MAJ

15

49

Existenţa habitatului sau a speciei trebuie dovedită în alte situri (deja propuse) – IN MIN

31

56

Trebuie corectate formularele standard / trebuie clarificată situaţia speciei sau a habitatului din punct de vedere ştiinţific – SCI RES

3

10

 

 

Potrivit acestor concluzii, România are obligaţia de a-şi completa reţeaua ariilor protejate Natura 2000. Termenul limită strâns îngreunează şi mai mult această sarcină deosebit de dificilă: România trebuia să înlăture lipsurile identificate şi să finalizeze desemnările în cazul tuturor speciilor şi a habitatelor până în septembrie 2009.

Termenul limită a fost prelungit până în toamna 2010.

Coaliţia ONG Natura 2000 România vine în ajutorul Ministerului prin adunare de date din teren şi propunere de situri pentru habitatele şi speciile desemnate deficitar.

Pagină realizată în cadrul proiectului „Susţinerea eforturilor MMDD de a răspunde cerinţelor UE, prin identificarea şi fundamentarea de noi situri de importanţă comunitară – Natura 2000” finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu a Ministerul Mediului şi a Pădurilor.

 

Ultima actualizare în Duminică, 06 Februarie 2011 09:00